Bio (Operation Cyberpaint)

Doel

Iedereen bij elkaar brengen en in “point-blank range” tegenover elkaar te zetten met elkaars ideeën, ideologieën en achtergronden en voldoende discussie.
Bestaande fora richten zich op een enkele doelgroep en hierdoor mist de interactie tussen de verschillende groeperingen. Door iedereen uit de online-wereld op basis van gelijkwaardigheid en anonimiteit offline bij elkaar te brengen, is een dialoog mogelijk.
We willen hiermee iedereen met security-affiniteit aanspreken ongeacht zijn of haar achtergrond.

Waarom

Er is duidelijk behoefte aan een dialoog tussen ethische hackers, mensen van anonymous, infosecurity professionals, diverse takken van de overheid en commerciële organisaties die zich bezighouden met IT security. En die dialoog voeren we offline met paintball, lasergamen of airsoft.

Stichting Cyberpaint

Voorzitter: Oscar Koeroo
Penningmeester: Wilco Baan Hofman
Secretaris: Sander Spierenburg

Anonimiteit

Een aantrekkelijk aspect aan dit event is dat er wordt ingesprongen op
de overeenkomsten tussen de groepen: iedereen is tegen onrecht, tegen censuur, tegen misbruik en voor (maatschappelijke) vrijheid en veiligheid. Ieder heeft een eigen methode en motivatie gekozen om hieraan bij te dragen.

Van (bijna) iedere doelgroep valt te beargumenteren dat zij redenen hebben om anoniem te blijven indien zij dat willen. Wij garanderen dan ook anonimiteit door:

  • anoniem aanmelden
  • anonimiteit gedurende de dag.

Dit maakt het mogelijk om mensen met diverse achtergronden samen te laten komen die hier doorgaans een barrière zouden kunnen voelen. Het geeft hen de vrijheid om hun mening en kijk op de IT securitywereld te uiten tijdens het evenement.
• verbod op social engineering/name fishing en hierop toe te zien.